Trang chủ >> Hội viên

Quy định về Hội viên: thủ tục gia nhập và các nội dung cần biết

HIỆP HỘI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG -

DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

              Hà Nội,  Ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI ĐTXD – DV NÔNG, LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

 

( Sửa đổi lần II, kèm QĐ số 01/QĐ - HHĐTXĐVNLNVN ngày 7/1/2019 )

QUY ĐỊNH VỀ HỘI VIÊN

 

Điều 1. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hiệp hội Đầu tư xây dựng- dịch vụ nông lâm nghiệp Việt Nam có ba loại hội viên, gồm:

a) Hội viên chính thức: Bao gồm các tổ chức, cá nhân của Việt Nam trực tiếp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, dịch vụ nông lâm nghiệp, tán thành Điều lệ, Quy chế của Hiệp hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập, được Ban chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội xét quyết định công nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội;

b) Hội viên liên kết: Bao gồm các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các pháp nhân và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ, Quy chế của Hiệp hội, có nguyện vọng tham gia sẽ được ban chấp hành, ban thường vụ Hiệp Hội xem xét công nhận là Hội viên liên kết.

c) Hội viên danh dự: các tổ chức, cá nhân không có điều kiện trở thành hội viên chính thức, tự nguyện đề nghị, hoặc được Hiệp hội mời giữ các chức vụ danh dự, sẽ được ban chấp hành,ban thường vụ ra quyết định tôn vinh mời là lãnh đạo danh dự của Hiệp hội.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Là công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự, hoặc tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam, liên quan đến nông lâm nghiệp, tán thành điều lệ, quy chế của Hiệp Hội đều có thể ra nhập làm hội viên của hiệp hội.

 

Điều 2.Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, Quy chế của hiệp hội.

2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của  Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định, được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiêp và Hiệp hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các ban ngành, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định.

5. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

6. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.

7. Hội viên liên kết, Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

 

Điều 3.Nghĩa vụ của hội viên.

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ, Quy chế của Hiệp hội.

2. Tham gia các  hoạt động của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên, xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

5. Đóng hội phí  đúng  quy định.

 

Điều 4. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội

1. Thủ tục và thẩm quyền kết nạp hội viên:

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1,2 Điều 15. Có nguyện vọng trở thành hội viên Hiệp hội phải có đơn (theo mẫu của Hiệp hội) gửi BCH, BTV Hiệp hội;

b) Thẩm quyền kết nạp hội viên mới do BCH, BTV biểu quyết, quyết định.

2. Lệ phí hiệp hội:

a) Những chủ thể muốn tham gia vào Hiệp hội nộp Phiếu đăng ký gia nhập Hiệp hội, phải chấp hành các điều kiện theo điều lệ, quy chế của Hiệp hội;

b) Lệ phí xin ra nhập Hiệp Hội, hoặc pháp nhân do Hiệp Hội thành lập hoạt động (được quy định từng thời điểm cụ thể do BTV hiệp hội quy định).

- Lệ phí đối với tổ chức 2019-2021 ít nhất là 12.000.000đ /một năm .

- Hội phí với hội viên cá nhân ít nhất là 1.200.000đ / một năm.

c) Lệ phí, Hội phí được điều chỉnh khi có sự đồng ý của trên 50% thành viên ban chấp hành, Ban thường vụ tán thành, hoặc áp dụng mức phí tạm thời do Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định (thời gian áp dụng tạm thời không quá 06 tháng).

3. Hội viên có đơn xin rút khỏi Hiệp Hội:

a. Cần gửi đơn cho Ban thường vụ (Theo mẫu). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận  đơn xin rút. Ban thường vụ xem xét và ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận đơn;

- Trường hợp không được chấp thuận phải nêu rõ lý do không chấp thuận;

- Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi có thông báo chấp thuận của Hiệp hội..

- Hội viên xin ra khỏi Hiệp hội, Hội viên tự bỏ  không tham gia các hoạt động  Hiệp hội, Hội viên bị kỷ luật không được hoàn trả lại các khoản phí đã đóng góp theo quy định.

b) Hội viên tự bỏ sinh hoạt, Hội viên bị khai trừ trong các trường hợp sau:

- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Hiệp hội;

- Vi phạm pháp luật, bị truy tố, xét xử, thi hành án hình sự hoặc vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, Quy chế của Hiệp hội;

- Không đóng hội phí 01 tháng tính từ ngày phải  đóng hội phí kỳ tiếp theo.

- Hội viên bị khai trừ hoăc bị xóa tên phải có trên 50% (năm mươi phần trăm) số uỷ viên Ban chấp hành hoặc ban thường vụ dự họp tán thành;

- Quyết định khai trừ hội viên do BCH, BTV ra quyết định, hoặc miễn mời vĩnh viễn tham dự các cuộc họp do hiệp hội tổ chức.

- Văn phòng sẽ thông báo danh sách Hội viên bị khai trừ, Hội viên không nộp hội phí, Hội viên miễn mời tham dự các cuộc họp, Hội viên tự bỏ sinh hoạt, cho toàn thể  Hội viên biết, và niêm yết danh sách các Hội viên đó tại trụ sở của Hiệp hội liên tục trong 3 tháng.

 

 

Hình thức Đăng ký hội viên:

Đăng ký trực tuyến: 

   

Đăng  ký  trực  tiếp: 

Tại trụ sở chính: Số. 23/67 Tô Ngọc Vân, P. Quản An,

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội  (Mobile: 033 363 6567)

ĐK qua điện thoại: 

Tổng thư ký (MB): 037 6699 099

Hotline Hiệp hội: 0987 63 63 99

Ban quản trị Website HH

Tin bài khác

video

Sản phẩm dịch vụ

Xem thêm

Giải pháp tiết kiệm điện tự dùng và XD trạm Điện Mặt Trời áp mái

hà máy Nhiệt điện Vũng Áng là nhà máy nhiệt điện chạy than, do PVP đầu tư xây dựng và quản lý vận hành. Nhà máy có công

Sản phẩm SACHI - Trung tâm thuộc Hiệp hội

Không phải ngẫu nhiên Nam Mỹ được xem là cái nôi của những người mẫu, hoa hậu của thế giới mà danh hiệu này một phần nhờ

Maccaca - Hội viên Pháp nhân Chính thức của VICSAFA

Chứng nhận Hội viên chính thức của VICSAFA       CÁC CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM, ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC G

Trồng dược liệu, một hướng đi mới của người dân Gia Lai

Thống kê vào năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, cả nước có khoảng 5.000 loài câ
Banner
Banner
Banner